Regulamin:

Regulamin zamieszczania wpisów do Katalogu stron

Podmiot zamieszczający wpis w Katalogu stron wyraża zgodę na publiczną publikację danych podanych w formularzu wpisu. Oświadcza również, że posiada pełne prawo do zamieszczenia informacji w niniejszym katalogu.

W Katalogu stron mogą być zamieszczane wpisy, które nie są sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem. Ponadto wpisy zamieszczane Katalogu nie mogą zawierać treści:

 • wulgarnych,

 • pornograficznych,

 • zniesławiających,

 • obraźliwych,

 • spirytystycznych,

 • zawierających groźby,

 • nacjonalistycznych,

 • nawołujących do przemocy,

 • łamiących prawa autorskie,

 • związanych z hazardem,

 • grami losowymi,

 • anonsów towarzyskich,

 • innych uznanych powszechnie za niewłaściwe.

Nie przyjmujemy stron w budowie, podstron, wpisów niepoprawnych z zasadami polskiej pisowni. Opis powinien być zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Nie może być zlepkiem słów kluczowych.

Ponadto wpisy do katalogu muszą być unikalne. Wpisy powielane z innych katalogów lub własnych stron nie będą akceptowane. Poza tym zgłaszana strona musi zawierać polską wersję językową.

Treść wpisów nie może również naruszać w jakikolwiek sposób dóbr osób trzecich. W przypadku ich naruszanie i wystąpieniu przez osoby poszkodowane o odszkodowanie w stosunku do właściciela Katalogu stron znajdującego się na serwisie www.teraz-katalog.pl podmiot zamieszczający te dane bierze na siebie odpowiedzialność i wszelkie roszczenia z tego tytułu.

Opisy dodawanych stron muszą być poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym.

Ponadto Administrator Katalogu stron zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji wpisu bez podania przyczyny.

Odpowiedzialność za treść wpisu spoczywa na podmiocie zamieszczającym wpis w Katalogu. Administrator serwisu www.teraz-katalog.pl zastrzega sobie prawo przechowywania informacji dotyczących podmiotu zamieszczającego wpis (np. numer IP, data ogłoszenia, adres e-mail) i w razie popełnienia przestępstwa przekazania tych danych odpowiednim władzom.

Wpisy w Katalogu stron w formie podstawowej są bezpłatne i umieszczane na czas nieokreślony.

Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo usunięcia wpisu bez podania przyczyny. Istnieje możliwość zamieszczania płatnych wpisów w formie rozszerzonej. Cennik, parametry i warunki zamieszczania wpisów w formie rozszerzonej znajdują się na stronie www.teraz-katalog.pl w zakładce Reklama.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Dodanie wpisu do Katalogu stron równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.